Camp

Varje år arrangerar vi läger för våra tävlingslag. Ibland ordnar vi även läger där alla i föreningen är varmt välkomna att deltaga i. Ett läger kan vara ett dagsläger eller en helg, ibland även med övernattning.

Syftet med våra läger är att utöka våra aktivas skills, skapa bättre sammanhållning och självfallet ha roligt. För våra tävlingslag brukar lägren även innehålla en stor del koreogafi-inlärning där de lär sig nya sekvenser och förbereder sig för sina tävlingsprogam.

Ett koncept vi tycker fungerat bra tidigare år, som vi valt att fortsätta med när möjlighet ges är att först ha ett Skill Camp där laget lär sig nya tekniker och skills som krävs för deras tävlingsnivå som vi sedan sätter ihop till olika sekvenser på vårt Koreorafi Camp ca 1-2 måndad senare. Sedan försöker vi löpande under säsongens gång ha Koreografi Camp där vi fortsätter utveckla, försvåra och förbättra våra (tävlings)program. Detta upplägg tycker de aktiva men även Coacherna funkat bra, därför har vi valt att fortsätta med ett liknande upplägg.

Utöver Camp som hålls huvudsakligen för våra tävlingsförberedande och tävlingslag har vi försökt att bjuda in olika Gäst Coacher på ordinarie träningstid. HT2021 bjöd vi in Coacher med olika fokus. Bl.a. Coacherna Nathalie och Jennifer från HIT Camps. Nathalie hade fokus på stunt då det är en av Nathalies styrkor. Jennifer koreograferade Prestiges’ och Legendary’s program. Vi bjöd även in Emelie som är tränare i Sol GF Stars cheerleading för att få hjälp och inspiration med gymnastiken.

Vanligtvis arrangerar vi 1-3 läger per termin för våra tävlingslag, de brukar vara allt ifrån gratis till att kosta upp till ca 700 kr. Kostnaden beror på i vilken hall vi håller läger, om vi övernattar samt om vi hyr in några utomstående Coacher. De senaste säsongerna har vi samarbetat med huvudsakligen 4 Coacher; Nikki Från MFC, Jennifer och Nathalie som är Coacher från Hit Camps och Emelie Från Sol GF Stars. Det har varit väldigt lärorikt och givande. Vi planerar att fortsätta samarbetet även framtida säsonger vilket är super kul då vi vet att de aktiva uppskattar att ha Coacher som de träffat tidigare och som kan följa deras skill-utveckling under årens gång. Tidigare säsonger har vi haft läger på Tågaborgskolan som också är vår ordinarie träningshall och även på Lingvallen i Ängelholm.

Vi Coacher ser fram emot säsongen 22/23 och hoppas på många roliga och givande Camp! ☆