Kontaktpersoner:

Vid frågor som gäller styrelsen kontakta:
Marie Larnicol, Crocodiles.ordforande@gmail.com 

Vid frågor som gäller träning kontakta:
Caroline Larnicol Svensson, Crocodiles.caroline@gmail.com

Vid anmälan för prova på kontakta: 
Crocodiles.provapa@gmail.com

Postadress:

Crocodiles AFC Helsingborg
Att: Marie Larnicol
Brommagatan 47
254 41 Helsingborg