Vi är en förening med ca 80 medlemmar med stark tillväxt. Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet sedan 2011 samt medlem i Svenska Cheerleadingförbundet.

Crocodiles AFC startade våren 2002 som en klubb för spel av amerikansk fotboll. Så småningom startades ett cheerleadingteam och idag består föreningen av 7 lag 

Vad är cheerleading?

Idrotten cheerleading har funnits i över 100 år och kommer från USA. Cheerleadingen kom till Sverige i mitten på 1980-talet och har sedan dess bara blivit större och större. Cheerleading är en kombination av gymnastik, hopp, dans, bygg och akrobatik. Det som kännetecknar cheerleading är de skarpa och koncisa rörelserna. Man utför allt detta i ett koreograferat program med högt tempo. Med hjälp av ramsor, eller verser, hejar man fram sitt lag och ”får igång” publiken. Cheerleading utövas vid matcharrangemang, uppvisningar eller som tävlingssport. Sedan 1989 har Sverige haft nationella mästerskap, och numera arrangerar Svenska Cheerleadingförbundet varje år fem distriktsmästerskap och ett svenskt mästerskap.

Som förening tränar vi huvudsakligen för att kunna framföra våra program på uppvisningar samt tävlingar. Vi enstaka tillfälle kan vi vara med och heja vid olika arrangemang, men vi tränar huvudsakligen cheerleading som en egen sport.

Cheerleading är uppdelat i olika åldersgrupper:

Miniminior (tävlingsförberedande grupp) 8-11 år
Miniorer 12-14 år
Juniorer 13-17 år
Seniorer 16 år och uppåt.

Det kan vara bra att veta att ovan åldrar gäller vid tävling, vi som förening anpassar åldersfördelningen för våra icke tävlingslag utefter intresse och behov. Detta kan komma och variera termin till termin.

Man tävlar också i svårighetsgrad:

Level 1, som innebär lättare gymnastik såsom kullerbyttor, handstående, hjulningar, rondater, mjukisar, grund-hopp samt även grundläggande pyramider, stunt och kast. 

Cheer 2-5, innebär mer avancerad teknik, betydligt svårare bygg/pyramider som inkluderar kast, mer avancerade hopp samt svårare gymnastik såsom flickisar, rondatflickisar, saltos etcetera. De olika momenten ökar i svårighetsgrad och detta beror på ålder och nivå man tävlar på som lag.

Licens?

För att få träna och tävla måste alla ha en personlig licens som bl.a. innefattar försäkring. Därför behöver vi alla aktivas kontaktuppgifter vid anmälning! 

Föreningsdokument

Stadgar